Circulaire Economie China

Circulaire Economie China en andere opkomende markten falen op dezelfde punten waar we in West Europa en Noord Amerika de afgelopen eeuwen gefaald hebben. De landen krijgen moderne economieën, vaak door industrialisatie, maar vergeten de problemen te adresseren die daar op lange termijn door ontstaan voor het milieu en natuurlijke bronnen.

Er is dus overduidelijk ruimte voor een nieuwe duurzame aanpak. De goedkope arbeidskrachten zijn het voornaamste concurrentievoordeel van opkomende markten. In deze blog verkennen we welke mogelijkheden er in deze markten zijn voor de invoering van een circulaire economie.

Vijftien jaar geleden was de aandacht van China vooral gericht op economische ontwikkeling. Tegen elke prijs voor de omgeving. Sindsdien is er veel veranderd. Recentelijk heeft de communistische partij zelfs vastgelegd dat milieuzaken prioriteit verdienen.

Wetenschappelijk onderzoek uit China toont aan dat, wanneer er niets gebeurd aan de manier waarop mensen de klimaatverandering beïnvloeden, er in 2030 8% minder voedsel verbouwd kan worden voor de Chinese bevolking dan in 2004. In het land waar voedseltekorten in het verleden veelvoorkomende aanleidingen waren voor opstanden, waren deze resultaten een soort politiek dynamiet.

In 2007 werd daarom een nieuw ministerie voor milieubescherming opgericht en werd het milieu voor het eerst in de geschiedenis benoemd tot een topprioriteit. Er is dus absoluut ruimte in China voor de Cradle to Cradle boodschap.

Maar hoe kan de Cradle to Cradle boodschap het best overgebracht worden in China? Het land kent een complexe, zowel markt als aanbod gedreven, economie. Daardoor is het niet genoeg om alleen de bedrijfssector te benaderen.

Door de complexe economie is er een drieledige benadering nodig. Allereerst is het van belang om aansluiting te vinden bij de centrale overheid. Daarna benader je universiteiten of onderzoeksinstituten die zich richten op technologie voor duurzame ontwikkeling. En als derde stap is het zaak om de Chinese bedrijven te benaderen, zowel de staatsbedrijven als private partijen.

To read the full article on Circulaire Economie China (in English) please click here.