MVO Verandermanagement

Verinnerlijking als drijvende kracht tot verandering. Organisaties willen dus veranderen en kunnen veranderen, maar is dat wel genoeg?

MVO verandermanagement

Die vraag leidt tot de volgende brain wave: kunnen we wel onze huidige businessmodellen een beetje finetunen, of eraan frunniken zoals wetenschapper Jan Jonker zegt? Of gaan we het echt anders doen? Ook de basis her-ontwerpen en niet alleen de output?

Jeroen van Hoven introduceerde de term Maatschappelijk Verantwoord Innoveren. Dit begrip raakt volgens hem de techniek meer dan MVO. Daarbij staat duurzaamheid gelijk aan verantwoordelijkheid. Naar mijn idee kan ondernemen niet zonder innovatie en leidt innovatie zonder ondernemen ook niet tot iets waardevols. Dus MVI of MVO is voor mij gelijk, zolang bedrijven en mensen er maar mee aan de slag gaan en verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst.

Er zijn diverse instrumenten voor het meetbaar maken van duurzaamheid. De presentatie van de CO2-prestatieladder liet zien dat dit instrument hoognodig toe is aan een doorontwikkeling. Allemaal op de hoogste trede; ja, dan is het onderscheidend vermogen er wel een beetje af. Daarom komt versie 3.0 er aan en wordt de basis meer gevormd door internationale standaarden zoals ISO26000. Bij mij rijst dan toch de vraag of we niet makkelijk af zijn door allemaal ISO26000 toe te passen en zonder audit, maar met een zelfverklaring elkaar kunnen vertellen wat we goed doen, waar we heen willen en hoe we dat doen. Een ISO26000 traject doorloop je omdat je dat zelf wil en omdat je belanghebbenden het belangrijk vinden. Niet omdat een aanbesteding vraagt om trede 4 of 5 op de CO2-prestatieladder. Het gaat om verinnerlijking. Dat moet de drijvende kracht tot verandering zijn. Alleen dan wordt er verschil gemaakt tussen minder slecht en meer goed doen. Dat is een essentieel verschil.

Kun je dan bijvoorbeeld je businessmodel aanpassen aan die nieuwe standaarden op het gebied van MVO? Kun je je bedrijfsvoering meer laten inspireren door ISO26000? Ja, dat kan. Zoals al eerder gesteld, het startpunt is dat je uitgaat van je eigen kracht: waar is jouw onderneming goed in? Bedenk vervolgens welke waarde je kunt creëren voor jouw klanten. Neem hierin de MVO-gedachte mee en violà: je bent de volgende fase ingestapt met je organisatie. Duurzaam ondernemen! Toepasbaar in iedere organisatie, door effectief MVO verandermanagement.

Gerelateerde blogs:
Beginnen met duurzaamheid: Nationaal Sustainability Congres deel 1 van 4
MVO verandermanagement: Nationaal Sustainability Congres deel 2 van 4
MVO communicatie: Nationaal Sustainability Congres deel 3 van 4
Duurzaamheid werkt: Nationaal Sustainability Congres deel 4 van 4

Article: MVO verandermanagement