MVO Onderwijs

Op 30 oktober presenteerde Drs Bjorn Sanders, directeur EMG Nederland, zijn visie over Duurzaamheid & MVO in het MBO tijdens de Profiel Expertmeeting op de Creative Campus in Almere. Een belangrijk aandachtsgebied was duurzaam grondstoffenmanagement, onder meer voor het scheppen van nieuwe opleidingen en beroepen.

Circulaire economie wordt door een relatief klein aantal bedrijven in Nederland toegepast. In het onderwijs, waar de opleidingen voor deze vorm van economie moeten worden geleerd is het nog sterk onderbelicht. Dat dit de toekomst is, is wel duidelijk. Bjorn heeft op onze Pro-meeting voor docenten en managers in het MBO laten zien wat de kansen voor de economie en het onderwijs zijn en welke aanjagende rol het MBO hierin kan en moet spelen. Het is tijd om hiervoor op korte termijn tot gedegen onderwijsbeleid te komen!
Ben Claessens, manager ProfielActueel

De bijeenkomst, met als titel ‘Opleiden voor de toekomst – trends in economie en samenleving omzetten in opleidingen voor het MBO’, ging over hoe het MBO met haar opleidingen zo adequaat en flexibel mogelijk kan inspelen op trends en vragen in de snel veranderende samenleving, die nieuwe vormen van opleiden vraagt.

De bijeenkomst werd bijgewoond door docenten, managers, bestuurders en onderwijskundigen van MBO colleges en Regionale Opleidings Centra (ROCs). Sprekers waren onder meer Mw. Sietske Waslander PhD (onderwijsraad), Drs Janneke Verleng (manager onderwijs techniek ROC Leiden) en Dr Marc van der Meer (bijzonder hoogleraar Tilburg University). Dagvoorzitter was Bartha Huijberts, Manager Training en Implementatie voor het Consortium Beroepsonderwijs.

Bjorn vertelde een interessant verhaal over de circulaire economie, inspirerend vooral door de sprekende voorbeelden van inmiddels succesvolle bedrijven in deze nieuwe ‘sector’.  Hij deed een oproep aan alle aanwezigen uit het beroepsonderwijs om zich in te spannen de uitgangspunten van de circulaire economie onderdeel te laten worden van het leren. Dat lijkt alleen echt succesvol te kunnen zijn, wanneer het expliciet en voorgeschreven onderdeel worden van onderwijsprogramma’s. Op dit moment is dat nog niet het geval, en is het dus aan scholen, onderwijsteams of individuele docenten om het thema op de kaart te zetten.
Bartha Huijberts –  dagvoorzitter, manager Training & Implementatie Stichting Consortium Beroepsonderwijs

Sanders: “Meer dan 500.000  leerlingen krijgen dagelijks les in het MBO onderwijs. Zijn gaan aan de slag als timmerman, schilder, manager van een groenbedrijf of logistiek medewerker. Dagelijks maken en verwerken zij producten die uiteindelijk allemaal weggegooid worden. Is dat  duurzaam? Nee! Juist deze groep mensen is als geen ander in staat invloed te hebben op de herbruikbaarheid van onze producten en grondstoffen door er slim mee om te gaan. Dan moeten we ze dat wel leren! Het MBO is continue in ontwikkeling en probeert de ontwikkelingen van vandaag en morgen te volgen en leerlingen voor te bereiden op de toekomst. De circulaire economie is die toekomst. Ontwerpen voor hergebruik van grondstoffen, op een veilige manier, de producten dan ook daadwerkelijk terughalen en opnieuw iets van maken. Dat is de basis van de circulaire economie.

Waar deze omvorming dan precies begint is een goede vraag. Tijdens de PRO-meeting kwam daar nog geen eenduidig antwoord op. Duidelijk was wel dat de 20 aanwezigen allemaal geïnspireerd zijn door de gedachte van een circulaire economie. Zij willen als docent, belangenorganisatie of bestuur aan de slag met implementatie van de circulaire economie in het MBO-curriculum. Waar hoort dat dan thuis? Niet als apart vak, want innovatie stop je niet in een hokje. Dat maak je onderdeel van je hele bewustzijn en handelen. Een basis kwalificatie dus. Ondertussen is het zaak gewoon te beginnen. Binnen de kaders van de kerndoelen is voldoende ruimte om bestaande casussen uit te werken en om te zetten naar lesmateriaal voor MBO leerlingen. Niet alleen in de techniek, maar ook logistiek, economie, handel en zelfs de zorg kan hiermee aan de slag. Duurzame verzorgingsproducten die goed zijn voor je patiënt en het milieu, wie wil dat nou niet?

Kortom, laat het bestuur met de specialisten de visie uitwerken, het management met het team aan de slag gaan om casussen te vertalen naar onderwijs en de docenten hun leerlingen inspireren en handvaten geven om de circulaire economie toe te passen. Probeer een lerende organisatie te creëren die het vliegwiel steeds sneller laat draaien in plaats van het opnieuw uit te vinden en ga zeker het gesprek aan met vooruitstrevende ondernemers maar hou wel de regie! Het MBO weet namelijk prima wat het wil, dus aan de slag!”

Gerelateerd artikel (Engelstalig): Job creation through CSR (circular economy & vocational jobs) door EMG CEO Daan Elffers.

Article: mvo onderwijs