Duurzaamheid in Denemarken

Duurzaamheid in Denemarken: een interview met de Deense minister van milieu.

EMG interviewde Ida Auken, de Deense minister van Milieu over groene innovaties, de gesloten kringloop, duurzaam product design, stedelijke revitalisering en ondernemers enthousiasme. H.E Ida Auken: “MVO wordt gedreven door het bedrijfsleven en wordt hierdoor een onderdeel van nieuwe business modellen en het DNA van bedrijven.”

In 1971 werd in Denemarken het Ministerie voor Milieu opgericht. Ook was uw land het eerste land ter wereld dat een milieuwet aannam in 1973. Maakt dit uw werk makkelijker doordat u een goede reputatie heeft ligt? Of maakt is het juist erg lastig om aan de hoge verwachtingen te voldoen? En wat zijn de verwachtingen van het Deense volk en de omringende landen?

In de jaren 1960 en 1970 kende Denemarken een grote economische groei. Door de samenloop met de opkomst van de consumptiemaatschappij werd de noodzaak voor milieureguleringen snel duidelijk. Hierdoor kan ons land nu zeggen dat het een lange traditie heeft in het zorgen voor natuur, water en andere bronnen. Deense burgers verwachten dat hun water schoon is en dat ze in de zee kunnen zwemmen zonder gevaar te lopen door vervuiling.

Het is natuurlijk geen gemakkelijke taak om de perfecte balans te vinden tussen gebruik en bescherming. We zijn een klein land en onze ruimte is beperkt. Maar het bewustzijn over milieuzaken bij burgers, industrie, landbouw en organisaties helpt zeker. Ik ben ervan overtuigd dat we een goed partnerschap moeten aangaan met alle betrokkenen om de juiste besluiten te kunnen maken. Op veel gebieden zijn we de eersten die tot actie over gaan met milieuregulatie en ik denk dat veel omringende landen daar van onder de indruk zijn.

De kernpunten van de ‘bright green’ beweging zijn innovatie, materialen uit een gesloten kringloop, duurzame productontwerpen, stedelijke revitalisering en ondernemersenthousiasme. Deze elementen moeten ervoor zorgen dat onze maatschappij kan veranderen in een duurzamere maatschappij. De bright green beweging wil de uitdagingen van nu omvormen en bedrijven in laten zien dat er slechts één manier is om groei te bereiken in de toekomst en dat deze groei groen is én mogelijkheden biedt voor bedrijven.

To read the full article (in English), please click here.